Onze werkwijze

Digital Competitive werkt via het zogenaamde WEB principe. Het WEB principe is een samentrekking van 3 fases: Wireframe, Example en Browser. Dit houdt in dat de klant tussen elke fases door het eindresultaat kan bijsturen en zelf mee kan beslissen over het eindresultaat.

In een eerste fase ontvangt de klant een geschetst design, ook wel een wireframe genoemd. Op dit ogenblik kan de klant het project bijsturen nog voor het grote werk begonnen is, en de kostprijs dus niet exponentieel de hoogte ingaat.

Na de tweede fase, de design fase, krijgt de klant een uitgewerkt grafisch voorstel, zodoende de klant perfect weet hoe de website er uit zal zien. Na deze fase kan de klant een tweede maal de touwtjes in eigen handen nemen.

Zodra ook voor het design een akkoord is gegeven, begint de development fase en wordt het grafische design omgezet in een effectieve website. Tijdens deze fase kan het eventueel gebeuren dat heel lichtjes dient te worden afgeweken van het oorspronkelijke design om usability te verhogen. Digital Competitive streeft echter steeds naar een 100% garantie.

Als klant heeft u inspraak in het eindresultaat.
Webdevelopers hebben vele jaren opleidingen gevolgd om te staan waar ze nu staan, en kennen bijgevolg beter dan wie ook de klappen van de zweep. Uiteraard kennen deze mensen veel beter de technische mogelijkheden om uw website zo perfect mogelijk te ontwikkelen. Maar vele webdesign bedrijven maken tot op de dag van vandaag nog steeds de grote fout om alle touwtjes zelf in handen te houden. Niet zij, maar wel u kent uw business nog steeds het best van allemaal. En dat moet uw website ook duidelijk uitstralen.
Uw opmerkingen worden verwerkt.
Dankzij het flexibele WEB principe ontstaat er een zeer goede werkwijze tussen de partner en de opdrachtgever. U kan ten alle tijde tussen elke fase door opmerkingen maken, en deze kunnen eenvoudig opgenomen worden door de designers en developers. Pas als u akkoord geeft om de volgende fase te beginnen, zal dit gebeuren. U houdt de beherende touwtjes ten allen tijde in handen, en daardoor kan u ook met een gerust hart de technische in die van ons achterlaten.
Het WEB principe biedt een garantie die u nergens anders terugvindt.
Door de nauwe samenwerking tussen Digital Competitive en zijn opdrachtgevers, kan de partner tussen alle fases door aanpassingen vragen. Zo vermijd u conflicten achteraf, of grote aanpassingen met enorme kosten tot gevolg. Met Digital Competitive weet u bij elke fase wat uw resultaat is, en wat de volgende fase zal kosten. Zo kan u eenvoudig uw budget bij de hand houden. U kan op elk moment beslissen om een volgende fase uit te stellen indien gewenst, of zelfs het project stop te zetten, zonder het volledige budget te moeten betalen.
Dankzij een nauwgezette opvolging kan u snel en eenvoudig aanpassingen vragen.
Dankzij het werken in fasen kan u eenvoudig uw opmerkingen maken tijdens elke fasewisseling. Elke overstap naar een volgend hoofstuk in de ontwikkeling van uw website, gaat gepaard met communicatie aan de klant. Bij aanwijzingen kan de designer of developer de aanpassing doorvoeren binnen zijn ontwerp, maar hoeft niet de volledige schakel te worden herwerkt. Zo werkt Digital Competitive naar een vlottere samenwerking met al zijn partners.